Rongo Förlag

Rongo Förlag

 

 

 

BERÄTTELSER SOM FÅR TA TID

Hem     Böcker     Shop     Medverkande     Om     Kontakt     Extramaterial


RONGO 3#: DZUD


Ett fenomen hemsöker den mongoliska stäppen. Ett fenomen som tar livet av nomaders boskap, utarmar familjer och kullkastar tillvarons livsvillkor med torra somrar och extremkalla vintrar. Fenomenet kallas »dzud« och är följden av de människostöpta klimatförändringarna.


En självförsörjande tusenårig livsstil är på väg att gå förlorad. Många nomader migrerar till den svällande huvudstaden Ulan Bator där andra utmaningar väntar. Arbetsbrist, luftföroreningar och en nationalekonomi beroende av en »resursförbannelse« – Mongoliets kolindustri.


2020 var inte bara året då världen stiftade bekantskap med en global pandemi – covid-19 – det har gått 30 år sedan Mongoliets uppbrott med Sovjetunionen och i stället klev in i den globaliserade bygemenskapen. En period som öppnat nya dörrar, men även förvandlat Mongoliet till ett samhälle präglat av konflikter mellan stad och land, fattig och rik, ekonomi och ekologi.


Dzud är en resa längs den centralasiatiska stäppen som på 1200-talet agerade språngbräda för bygget av det största landimperium världen någonsin upplevt. En region där det geopolitiska schackspelet än i dag offrar såväl kungar som bönder.

 

Dzud är ett samarbete i ord och bild mellan journalisten och författaren Klas Lundström och fotografen Fredrik Lerneryd.

CONFIRMED


In the spring of 2021, Rongo Press’ third title, DZUD, will be released in English.


A collaboration in words and photo between Klas Lundström and Fredrik Lerneryd.


Publication in both Swedish and English.

 

Further information will be released shortly.

RONGO #2: Urangruvan på prärien


Efter några veckors försening är Klas Lundströms Urangruvan på prärien äntligen tillgänglig att beställa i Rongos förlagsshop. De som förbeställt ex kommer att få titeln skickad till sig inom en vecka.


För recensionsex beställ här, och för att komma i kontakt med författaren skicka en förfrågan här.


Och läs mer om reportageboken!


Finns som pocket och e-bok.

Nedräkning #1:

Vad som händer under the jorden

stays under the jorden, eller?

 

Det finns många bevis på att människan kittlar drakar mäktigare än de kan föreställa sig i fallet med kluvna atomer. I filmen »Broken Arrow« (1996) briserar stulna kärnvapen under jord utan så mycket som en axelryckning om dess följder. Inom atomindustrin är det mycket som sker under jord, och där nere gäller andra regler. Tydligen.


Läs Rongos sista nedräkning inför boksläppet av Klas Lundströms Urangruvan på prärien!

Läs ett bokutdrag i Syre!


Jord, vatten, uran. Det är vad livet i nordvästra Nebraska kretsar kring. Men hur är det att leva granne med en urangruva och hur pass ren och miljösäker är industrin som bryter ett av naturens tyngsta grundämnen, utan vilket det aldrig hade blivit någon kärnkraft eller några kärnvapen?


[Syres läsare fick den 2 september ta del av ett utdrag ur journalisten och författaren Klas Lundströms bok Urangruvan på prärien.]


Nedräkning #2:

När kommer Hollywoodfilmen om Crazy Horse?


I Hollywood har intresset för miljörasism varit skral. Överlag spelar USA:s förstamerikaner i bästa fall nidroller av sin egen kultur, ett undantag var »The Revenant« med Leonardo DiCaprio, där förstamerikaners förlorade jordar och jaktmarker visas upp mot en sanningsenlig spegel: bestulna, bespottade, fördrivna.


Läs hela texten.


Rongos senaste släpp [september 2016]


Urangruvan på prärien

Ode i reportageform till en gruvstad i Nebraska

och reservatet Pine Ridge

Av Klas Lundström


100 SEK – beställ här!


En sann reportagevästern!


Jord, vatten, uran. Det är vad livet i nordvästra Nebraska kretsar kring. Här har världens största uranproducent, Cameco Resources, utvunnit uran – »gula kakor« – sedan 1991 och vill nu expandera verksamheten i ett läge då kärnkraftsindustrin vacklar och förnybara energikällor stärker sina positioner.


Den eviga duellen om den amerikanska västern som en hållbar boplats eller resurskoloni för världen bortom präriehorisonten har pågått länge, och väntas pågå under lång tid framöver.


För staden Crawford innebär uranet jobb och skatteintäkter. För det närliggande Pine Ridge-reservatet innebär gruvdriften förorenade vattenkällor och sjukdomsrisker. De ekologiska och sociala såren efter Kalla krigets uranboom lyfts fram som bevis på industrins »verkliga pris«. Under USA:s prärie återfinns Ogallalaakvifären, en av planetens största grundvattenmagasin. Ogallala töms i snabb takt och höga uranhalter har påträffats i magasinet samtidigt som klimatförändringar gör prärien torrare.


Klas Lundström träffar gruvfolk, miljöaktivister, bönder, ranchägare, geologer, solcellskrigare och uranänkor och tecknar i Urangruvan på prärien ett porträtt av atomindustrins historia och uranets betydelse för en skralt bebodd region i Nebraska.

Nedräkning #3:

Wounded Knee.


I Urangruvan på prärien får läsaren stifta bekantskap med Wounded Knee i egenskap av plats och symbol. Vilken betydelse hade den här isolerade delen av prärieregionen Great Plains, och reservatet Pine Ridge i stort, under 1800-talets amerikanska kolonisering av västern? Och vilka spår har de för evigt inristade årtalen – 1890 och 1973 – inneburit för platsen och vad möter besökaren vid den minnesmärkta massgraven vid Wounded Knee i dag?


Läs hela texten här.

RONGO #1


Aotearoa

En reseskildring om Nya Zeelands förlorade udde

Av Klas Lundström


80 SEK [beställ här]


Aotearoa är maoriernas namn för Nya Zeeland. Det långa vita molnets land.


East Cape: Nya Zeelands östra kusthörn. Dessa skogar, branter och samhällen är även kända som Urewera, en plats med egna lagar, oskrivna regler och överlevnadsvillkor.


Vad som på ytan är gamla timmer- och fiskeregioner rymmer fler världar än första anblicken avslöjar. Journalisten och författaren Klas Lundströms resa till Aotearoa började i själva verket för många år sedan, då han av en slump fann sig sittande vid honnörsbordet på en begravningsceremoni för en högt aktad maorikvinna.


Några år senare återupptar han sökandet efter gränsen mellan Nya Zeeland och Aotearoa: dess kulturella, politiska, litterära och historiska. Längs vägen möter han ukulelegrupper, smugglare, entreprenörer, konstnärer bosatta utmed de karga kuster som drabbades hårdast av oljekatastrofen 2011, landets värsta miljökatastrof genom tiderna.


Klas Lundström är född 1982 och har även skrivit böcker om Östtimor, Indonesien och frilansjournalisten Per-Ove Carlssons mystiska död i Papua Nya Guinea [den senare tillsammans med Ivar Andersen].


Följ Rongo förlag Twitter och Facebook!


Copyright 2020 Rongo Förlag – All Rights Reserved