Böcker

Rongo Förlag

 

 

 

BERÄTTELSER SOM FÅR TA TID

Hem     Böcker     Shop     Medverkande     Om     Kontakt     Extramaterial

november 2020


Dzud

Klimat, kol och kyla i Mongoliet

Av Klas Lundström & Fredrik Lerneryd


Ett fenomen hemsöker den mongoliska stäppen. Ett fenomen som tar livet av nomaders boskap, utarmar familjer och kullkastar tillvarons livsvillkor med torra somrar och extremkalla vintrar. Fenomenet kallas »dzud« och är följden av de människostöpta klimatförändringarna.En självförsörjande tusenårig livsstil är på väg förlorad. Många nomader migrerar till den svällande huvudstaden Ulan Bator där andra utmaningar väntar. Arbetsbrist, luftföroreningar och en nationalekonomi beroende av en »resursförbannelse« – Mongoliets kolindustri.


2020 var inte bara året då världen stiftade bekantskap med en global panemi – covid-19 – det har gått 30 år sedan Mongoliets uppbrott med Sovjetunionen och i stället klev in i den globaliserade bygemenskapen. En period som öppnat nya dörrar, men även förvandlat Mongoliet till ett samhälle präglat av konflikter mellan stad och land, fattig och rik, ekonomi och ekologi.


Dzud är en resa längs den centralasiatiska stäppen som på 1200-talet agerade språngbräda för bygget av det största landimperium världen någonsin upplevt. En region där det geopolitiska schakspelet än i dag offrar såväl kungar som bönder.


Dzud är ett samarbete i ord och bild mellan journalisten och författaren Klas Lundström och fotografen Fredrik Lerneryd

september 2016


Urangruvan på prärien

Ode i reportageform till en gruvstad i Nebraska

och reservatet Pine Ridge

Av Klas Lundström


En sann västern!


Jord, vatten, uran. Det är vad livet i nordvästra Nebraska kretsar kring. Här har världens största uranproducent, Cameco Resources, utvunnit uran – »gula kakor« – sedan 1991 och vill nu expandera verksamheten i ett läge då kärnkraftsindustrin vacklar och förnybara energikällor stärker sina positioner. Den eviga duellen om den amerikanska västern som en hållbar boplats eller resurskoloni för världen bortom präriehorisonten har pågått länge, och väntas pågå under lång tid framöver.


För staden Crawford innebär uranet jobb och skatteintäkter. För det närliggande Pine Ridge-reservatet innebär gruvdriften förorenade vattenkällor och sjukdomsrisker. De ekologiska och sociala såren efter Kalla krigets uranboom lyfts fram som bevis på industrins »verkliga pris«. Under USA:s prärie återfinns Ogallalaakvifären, en av planetens största grundvattenmagasin. Ogallala töms i snabb takt och höga uranhalter har påträffats i magasinet samtidigt som klimatförändringar gör prärien torrare.


Klas Lundström träffar gruvfolk, miljöaktivister, bönder, ranchägare, geologer, solcellskrigare och uranänkor och tecknar i Urangruvan på prärien ett porträtt av atomindustrins historia och uranets betydelse för en skralt bebodd region i Nebraska.


september 2012


Aotearoa

En reseskildring om Nya Zeelands förlorade udde

Av Klas Lundström


»Boken har litterära ambitioner

och berättelsen flyter fint.«

[Vagabond]


»Mycket fakta på liten yta.«

[Kulturen]


»Lättläst och ger inkännande porträtt av människoöden, alltifrån entreprenörer till cannabissmugglare.«

[BTJ]


Aotearoa är nedslaget i en region på Nya Zeelands norra ö präglas av gamla timmer- och fiskesamhällen, men som rymmer fler världar än första anblicken avslöjar. Dessa skogar, branter och samhällen går även under namnet Urewera; en plats med egna lagar, oskrivna regler och överlevnadsvillkor.


Bokinfo

95 sidor

Utkom onsdagen den 12 september 2012

Omslag och design: Stefan Uddholm

Dimensioner: 180 x 110 x 7 millimeter

Vikt: 88 gram

ISBN: 9789163714443


Beställ Aotearoa


Copyright 2020 Rongo Förlag – All Rights Reserved