Böcker

Rongo Förlag

 

 

 

BERÄTTELSER SOM FÅR TA TID

Hem     Böcker     Shop     Medverkande     Om     Kontakt     Extramaterial

september 2016


Urangruvan på prärien

Ode i reportageform till en gruvstad i Nebraska

och reservatet Pine Ridge

Av Klas Lundström


En sann västern!


Jord, vatten, uran. Det är vad livet i nordvästra Nebraska kretsar kring. Här har världens största uranproducent, Cameco Resources, utvunnit uran – »gula kakor« – sedan 1991 och vill nu expandera verksamheten i ett läge då kärnkraftsindustrin vacklar och förnybara energikällor stärker sina positioner. Den eviga duellen om den amerikanska västern som en hållbar boplats eller resurskoloni för världen bortom präriehorisonten har pågått länge, och väntas pågå under lång tid framöver.


För staden Crawford innebär uranet jobb och skatteintäkter. För det närliggande Pine Ridge-reservatet innebär gruvdriften förorenade vattenkällor och sjukdomsrisker. De ekologiska och sociala såren efter Kalla krigets uranboom lyfts fram som bevis på industrins »verkliga pris«. Under USA:s prärie återfinns Ogallalaakvifären, en av planetens största grundvattenmagasin. Ogallala töms i snabb takt och höga uranhalter har påträffats i magasinet samtidigt som klimatförändringar gör prärien torrare.


Klas Lundström träffar gruvfolk, miljöaktivister, bönder, ranchägare, geologer, solcellskrigare och uranänkor och tecknar i Urangruvan på prärien ett porträtt av atomindustrins historia och uranets betydelse för en skralt bebodd region i Nebraska.


Aotearoa

En reseskildring om Nya Zeelands förlorade udde

Av Klas Lundström


»Boken har litterära ambitioner

och berättelsen flyter fint.«

[Vagabond]


»Mycket fakta på liten yta.«

[Kulturen]


»Lättläst och ger inkännande porträtt av människoöden, alltifrån entreprenörer till cannabissmugglare.«

[BTJ]Aotearoa är nedslaget i en region på Nya Zeelands norra ö präglas av gamla timmer- och fiskesamhällen, men som rymmer fler världar än första anblicken avslöjar. Dessa skogar, branter och samhällen går även under namnet Urewera; en plats med egna lagar, oskrivna regler och överlevnadsvillkor.Bokinfo

95 sidor

Utkom onsdagen den 12 september 2012

Omslag och design: Stefan Uddholm

Dimensioner: 180 x 110 x 7 millimeter

Vikt: 88 gram

ISBN: 9789163714443Beställ Aotearoa
Copyright 2020 Rongo Förlag – All Rights Reserved